MyAncestors.se

Mina förfäder

Upphovsrätt

Bilder märkta med © och fotografens namn är skyddade genom lagen om upphovsrätt.
Detta innebär att ingen får kopiera, använda eller distribuera bilder märkta med © från hemsidan myancestors.se
utan upphovsrättsinnehavarens medgivande.
Om medgivande ges skall copyrightmärkning inte tas bort och källa anges.

Copyright

Pictures marked with © and the photographer's name are protected by copyright.
This means that no one may copy, use or distribute images marked with © from home page myancestors.se
without the copyright holder's consent.
If consent is given the copyright marking shall not be removed and the source be presented.