MyAncestors.se

Mina förfäder

Älvkarleby kyrka

1 kyrkan
Kyrkan

2 altartavla
Altartavlan

ljuskrona 1ljuskrona 2
Ljuskronor

painting closeup
En tavla skänkt av släkten Leijel med texten "David Leijel" och Catharina Honnon" på en platta.

David och Catharina gifte sig den 18:e maj 1655 i Gävle. Catharinas föräldrar var Hans Honnon och Anna Grubb.

vapenskold
Ätten Leijel's vapensköld. Texten handlar om David Lejeil den yngre, son till David och Catharina.

Kyrkan byggdes åren1478-1489, och invigdes år 1490. Den tillbyggdes i mitten av 1600-talet för att bereda plats för den genom järnbrukens anläggnade ökade folkmängden. Utökades år 1772 med tvenne läktare. Genomgick under åren 1890-1891 en grundlig restauration, varvid den erhöll sitt nuvarande utseende. Älfkarleö och Harnäs bruksägare, särskilt släkterna Leijel och Tottie, ha tagit del i kyrkans prydande. Sålunda skänkte bröderna Jacob och Petter Leijel år 1697 en större metallljuskrona och år 1702 en altartavla. Omkring år 1709 skänkte släkten Leijel en värdefull tavla till kyrkan (troligen målad av den holländske mästaren Joakim Buecklaer och signerad år 1563).
Källa: Historiska data på grundvalen av källor i Bergslagets Arkiv.