MyAncestors.se

Mina förfäder

Hilda Sofia Klang (gift Lundgren)

Hilda Sofia Klang

Mats mormor föddes 1891 i Älvkarleby.

Hennes far och mor var Karl Gustaf Klang och Anna Sofia Malm (syster till Augusta som var missionär i Kongo).

Hilda hade en halvbror, Johan Artur Löf.

Efter skilsmässa mellan sina föräldrar flyttade hon med sin mor och styvfar, Jan Magnus August Löf till Horndal, där brodern Johan Artur föddes.

I Horndal trivdes hon ej som hon själv omtalat. Enligt doktor i Hordal borde hon lämpligen återvända till Älvkarleö, då hon annars kunde bli sjuk. Fick växa upp i Älvkarleö hos sin mormor och morfar på bruket.
Då moderns andra make avled efter en kort tid, återvände även hon med sonen till Älvkarleö.

Det var nog hårt att på den tiden klara sig ensam med 2 barn.
Efter vad jag fått veta tvättade och strök modern åt "bruksherrarna", som fanns på kontoret på bruket.

Både Hilda och Artur högaktade sin mor och såg henne som en enastående duktig, arbetsam, noggrann, renlig och tydligen även en ganska sträng person, men som båda älskade mycket högt.

Detta skrev Hilda till sin mor efter moderns död:
Minnet af min mor Anna Sofia Malm Löv.

Jag minns två gamla kära händer knäppta uti stilla bön och vart jag mig i världen vänder såg jag ej en syn mer skön.
Min egen moders händer när ömt hon för min välgång bad. På kinden föll en tår i ränder likt pärlor i en pärlerad.
Hav tack för allt du mig skänkte under ljusa flydda år. De varma tankar som du tänkte nu jag mer å mer förstår.
En stjärna är för mig ditt minne som lyser på min lefvadsstig. Din bild jag bär i hjärtat inne ty aldrig kan jag glömma dig.
Hilda

 

Hildabarn