MyAncestors.se

Mina förfäder

Augusta Malm

Augusta sv
            Föddes 10:e augusti 1878 i Älvkarleby

Födelsebok

Augusta var tvilling. Hennes "storebror" hette Carl August. Augusta var barn nummer 10 av 12.
Pappa Anders Gustaf Malm var smed i Älvkarlebö bruk, mor hette Karolina Hagman.
Augusta dog på Akademiska sjukhuset i Uppsala endast 28 år gammal.

Missionär

Augusta Malm var missionär i Kongo. Här ses hon på bild med kollegor. 
Hon sitter i främre raden längst till vänster.

Missionärer

Övre raden:
A. Wennerström, Fru Floden, Nils Westlind (Augusta har skrivit Nils men detta är Per August, Nils systerson) , Fru Laman, Olson och Elisabet Fält

Främre raden:
Augusta Malm, Flodén, Hulda Jonsson, Laman, Johanna Lundin och Hanna Persson

Augusta skriver:
När vi voro på Mukimbungu på uppresan.

baksidafoto

Information från Katarina Thurell, 
arkivarie Svenska Missionskyrkan
Bilden bör föreställa missionärer för Svenska Missionsförbundet (nuv Svenska Missionskyrkan).
Det Kongo som avses är dåvarande Kongofristaten/senare Belgiska Kongo /nuv Demokratiska
republiken Kongo, dvs i dagligt tal Kongo-Kinshasa.
Platsen är troligen Mukimbungu, en missionsstation i nedre Kongo.
Information från Maria Halmfors,
Svenska Missionskyrkan
Augusta gick på missionsskolan 1901-1902.
Hon avskildes 1903 i Stockholm och  arbetade i nuvarande Kongo-Kinshasa 1903-08-13--1904-05-30.

 

miss 1903

Källa: Från tidningen Missionsförbundet från 1903 (Maria Halmfors, Svenska Missionskyrkan)

 
Karta

karta kongo 2

Källa: Meas, J. and Boone, O. 1935. Les peuplades du Congo belge. Bruxelles, Imprimerie Veuve Monnom

Augusta placerades och arbetade på missionsstationen Kibunzi. Markerat med en röd prick på kartan ovan.

 

Vykort
Vykort Vykort

Från Augusta Malm till Hilda Löf (min mormor)

Ombord å Philipp Will den 27 1903. 
Endast en hälsning från mig. Jag närmar mig Kongo för hvarje dag - ännu har vi tre veckor kvar.
Hur mår ni eljest. Det börjar bli hett å vi känna oss illamående.

Hälsa mor Strömberg. Hälsa Karin o. alla.
Det är sådan glädje när vi träffar land. 
Hälsa alla syskonen o. Tilda.

Återseendet står kvar.

 

Augustas bibel
B   B2   

 

Augustas bok - Engelsk grammatik

bokryggbok1

uppslag   bok2

papper

Detta lexikon hade Augusta med sig i Kongo. På papperet som ligger i boken har hon skrivit ord som hon tydligen ville komma ihåg.
Några av orden har jag hittat och de är på Zulu och Swahili.

 

Augustas fotografier

Augusta Malm  troligen Hulda Jonsson c

Augusta Malm och troligen Hulda Jonsson.

 

Missionsstation vilken c

Missionsstationen heter Londe och ligger strax utanför staden Matadi. Londe var egentligen en slags transportstation med praktiska
servicefunktioner för övriga stationer, t.ex. leveranser av förnödenheter, tryckeri, kontakter med myndigheter etc. // Källa: Pär-Erik Back

 

Minnesruna från tidningen Missionsförbundet 1907

minnesruna

Det har behagat missionens herre, vår trofaste fader i himmelen, att till sin hvila hernkalla ännu en af dem, som under någon tid stått i vårt sällskaps tjänst såsom hans vittne bland hedningarna.

Den 13 mars vid 3-tiden på eftermiddagen afled nämligen på akademiska sjukhuset i Uppsala fröken Augusta Wilhelmina Malm efter flera års sjukdom och lidanden.

Augusta Malm var född i Elfkarleö den 10 aug. 1878 och dotter till smeden Gustaf Malm och hans hustru, hvilka båda ännu lefva. Hon blef omvänd till Gud 1897 och började genast att med mycken ifver verka Guds verk.

Under arbetet inom friförsamlingen, till hvilken hon slöt sig, vaknade hos henne den längtan att få ägna hela sitt lif åt Herrens tjänst. Till det mörka Afrika drogs hennes håg. I den ansökan, som hon inlämnade till Missionsförbundets styrelse för att blifva antagen för Kongo, heter det bland annat: »Till det mörka Afrika står mitt hjärtas längtan och trängtan, äfven om det skulle gälla att offra mitt eget lif för Jesu skull.» Och nu har hon fått gifva det, ehuru på ett annat sätt, än hon möjligen då tänkte.

Efter genomgången kurs på fröken Elsa Borgs missionshem vintern 1899 och 1900 vistades hon ett år på Missionsskolan för att studera språk. På årsmötet 1902 blef hon jämte flera andra afskild för missionskallet, och följande år utreste hon till Kongo.

Men troligen bar hon redan då sjukdomen med sig,ty hon blef genast vid framkomsten sjuk och måste redan efter ett år återvända hem. Hälsa och krafter återvann hon dock aldrig. Helt nyligen fördes hon till sjukhuset i Uppsala. Efter några dagar där blef hon så mycket bättre, att hon kunde sitta uppe och skrifva hem. Men redan dagen därpå af somnade hon. Och Palmsöndagen fördes hennes stoft till Elfkarleby kyrkogård.