MyAncestors.se

Mina förfäder

Gimo

Kristina kommer från Gimo i Uppland. Jag har tagit några fotografier därifrån.
Herrgården med omgivningar är mycket vacker.

herrgarden


Herrgården ritades 1761-1762 av den mycket ansedda arkitekten och hovintendenten Jean-Eric Rehn. 1767 stod generalplanen för hela Gimo Bruk färdig.

herrgarden sidobyggnad

herrgarden baksida hel

herrgarden baksida

uthus

vagnar a

vagnar b

kollager


De två kollagren

kollager 3


Inifrån kollagret

kollager 4

kollager 5

kvarnen


Den gamla kvarnen vilken nu bland annat används som museum för masker tillverkade för och burna del 13:e januari, "Knutmasso". Länk till museét.

smedsbostader


Bruksgatan med smedbostäder. Idag finns bara ett av husen från förr kvar. Alla andra är byggda på 70-talet.

skola


En skola.

mejeri


Mejeriet. Lades ner 1945.

tvattstuga


Tvättstugan.

hammaren

hammaren 2

Skafthammars kyrka


Skäfthammar kyrka. Uppfördes troligen under 1400-talets andra hälft.
Här gifte min fru och jag oss.

klockstapel


Klockstapeln uppförd 1747.