MyAncestors.se

Mina förfäder

"Älvkarlebypärmarna" 
parmar

Min mor gick igenon husförhörslängderna för Älvkarleby och renskrev.
Det blev 19 pärmar till slut, A-Ö.

Pärmarna har funnits tillgängliga i Gästriklands Genealogiska Förenings lokal.
Nu har jag tagit hem dem för att skanna in dem och göra dem tillgänliga på digitalt sätt via PDF-fil.

A  B/C